Informasjon om pinscheren som rase
 

The introductory paragraph gives readers the main idea of what to expect. It can also be used as a short preview in the blog post list. Different formatting will help it stand out from the rest of the texts. Read further to see how can you format your blog posts.

Short and simple blog posts are the best way to keep your visitors in the loop. An exciting introductory paragraph and brief, informative content will ensure that your readers will keep coming back.

Historie
Pinscheren (i en periode kalt Mellom Pinscher) er en urgammel tysk rase som stammer fra de tyske torvhundene. Det er funnet tegninger og kobberstikk av pinscherhundene som stammer fra tiden så langt tilbake som på 1400-1500 tallet, men den ble ikke godkjent som egen rase før i 1897. Tidligere fantes denne hunden i to hårlagsvarianter:...