Vestsibirsk Laika Males

FIV-23

Azart Ohoty Sever

Sever

  • Sire: Nord-Vest S Turuhanskogo Kraja
  • Dam: Shurga
  • Born: 24.05.2019
  • HD:
  • AD:
  • Breeder: Azart Ohoty